سوابق
 • بازرس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ در رشت.
 • سردبیر بولتن های علمی و آموزشی دانشجویی .
 • مسئول دانشجویی طرح غربالگری سرطان مری در غرب گیلان .
 • عضو تیم تحقیقاتی غربالگری سرطان مری در بندر ترکمن.
 • ترجمه و  انتشار کتاب پزشکی (موزبی ،بخش شکم ) ؛ چاپ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۰۰۰ جلد.
 • مدرس دانشگاه های استان گیلان
 • مدرس کارگاههای روش تحقیق دانشجویی.
 • سخنرانی و ارائه مقالات در همایش های مرتبط با توسعه اقتصادی،اقتصاد مقاومتی وگردشگری.
 • ارائه مقا لات پژوهشی متعدد در حوزه های پزشکی و مدیریت جامع کیفیت(TQM) در سمینارها و همایش های استانی
 • مدرس کارگاههای مدیریت جامع کیفیت (TQM) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

 

 • گذراندن دوره های متعدد تخصصی مدیریت و سیاستگذاری جامع ؛ بیش از ۲۰۰۰ ساعت شامل: 1- دولت الکترونیک 2- تفکر سیستمی 3 – اصول و مبانی امنیت ملی و سیاستگزاری 4 – مدیریت بحران 5 – شناسای و استفاده از ظرفیتهای ذهنی 6 – رهبری تحول در سازمانها 7 – شفافیت و سلامت اداری 8 – اندیشه های نو در مدیریت 9 – برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت 10 – فرایند وفنون تصمیم گیری 11 – راهبردهای آموزش وتوان افزای 12 – مدیریت عملکرد 13 – مدیریت منابع انسانی 14 – برنامه ریزی در دستگاه های دولتی 15 – طراحی فرایند ساختارهای سازمانی 16 – مدیریت منابع 17 – اصول برنامه ریزی 18 – حل مسئله 19 – فن اداره جلسات 20 – مدیریت خصوصی سازی 21 – سیستم های اطلاعات مدیریت MIS 22 – برنامه ریزی در اصلاحات نظام سلامت 23 – کارگاه تربیت مربیگری ارتقاء کیفیت.

 

 • مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا
 • مدیریت مرکز بهداشت شهرستان آستارا
 • مدیریت سازمان نظام پزشکی شهرستان آستارا
 • مدیریت بسیج جامعه پزشکی شهرستان آستارا
 • مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر
 • دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی
 • عضو شورای پزشکان معتمد شهرستان آستارا
 • مشاور قائم مقام وزیر بهداشت كشور
 • عضو یت مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور
 • عضویت در هیات مدیره سازمان نظام پزشکی سه دوره متوالی به انتخاب جامعه پزشکی
 • عضویت در کمیته های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی ، عمرانی فرمانداری های استان گیلان.
 • عضویت در هیات های اجرایی انتخابات در ادوار مختلف
 • عضویت در هیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی

 

 • انتخاب بعنوان مدیر نمونه استانی و شهرستانی طی سالهای متمادی و دریافت لوح تقدیر از  از استانداران وقت آقایان سلطانی فر، عبدالهی، قهرمانی چابک ؛ قائم مقامان وقت وزیر بهداشت در استان گیلان آقایان  نورمحمدی، منصور قناعی ، ریاست وقت دانشگاه گیلان جناب آقای بهبودی  و تشویق و تقدیرهای متعدد از معاونین وزارت  بهداشت ،سازمانهای کشوری ، مدیران کل وفرمانداران وقت

 

 • ارائه خدمت به مناطق محروم در قالب طرحهای ویزیت رایگان در استان گیلان.
 • عضویت در عوامل اجرای حج تمتع وعمره وتوفیق و سعادت خدمتگذاری حجاج بیت الله الحرام وعتبات عالیات بعنوان پزشک ،معاون ومدیر کاروان
 • خیر و حامی ورزشكاران در  شهرستان بندر آستارا