دیدار دکتر حیدرنیا با مردم شریف شهرک نصیرنیا و ویزیت رایگان اهالی محترم و تست قند خون و بررسی فشارخون

دیدار دکتر حیدرنیا با مردم شریف شهرک نصیرنیا و ویزیت رایگان اهالی محترم و تست قند خون و بررسی فشارخون

دیدار دکتر حیدرنیا با مردم شریف شهرک نصیرنیا و ویزیت رایگان اهالی محترم و تست قند خون و بررسی فشارخون با جمعی از همکاران و شورا و بسیج محل و جوانان پرشور مسجدچهارده معصوم (ع) ۱۵شهریور ۹۷
بیشتر بخوانید
حضور دکتر حیدرنیا در میان مردم شریف روستاهای میه کومه ، شیری، حیاطی و ویزیت رایگان بیماران و اهدای دارو

حضور دکتر حیدرنیا در میان مردم شریف روستاهای میه کومه ، شیری، حیاطی و ویزیت رایگان بیماران و اهدای دارو

حضور دکتر حیدرنیا در میان مردم شریف روستاهای میه کومه ، شیری حیاطی و ویزیت رایگان بیماران و اهدای دارو ۱۳ شهریور ۹۷
بیشتر بخوانید